Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden - Norges Kommunekalender

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

Illustrasjon artikkel

- Med den storstilte satsingen for å styrke fagskolen og fagskolestudenten fra regjering og storting, er det lagt et godt grunnlag for å fornye oss og bli en moderne og fremtidsrettet fagskole, sier den nye lederen for Norges Yrkesakademi, Marit Aamold Sundby.

F.v: Prosjektleder Elisabeth Ulleberg, adm.dir Marit Aamold Sundby og fagsjef Lena Svendheim

 

Aamold Sundby tok over som daglig leder for fagskolen Norges Yrkesakademi den 1. september. Skolen, som har endret navn fra eCademy, har iverksatt en stor satsing med nytt navn, et digitalt løft, styrking av fag- og utviklingsmiljøet, kvalitetssikring av interne prosesser, ny webside og ny profil.

- Det nye navnet - Norges Yrkesakademi - tydeliggjør at vi skal kombinere teori på høyskolenivå med praktisk yrkesutdanning i nært samarbeid med yrkesfeltet, sier Aamold Sundby.

Hun understreker at Norges Yrkesakademi satser for fullt i kjølvannet av den politiske satsingen på fagskolene.

- Med styrket fag- og utviklingsmiljø og med fokus på digitalisering, møter vi fremtiden bedre rustet enn noensinne. Jeg er overbevist om at det er et stort behov for flere gode fagskoleutdanninger- og kandidater i Norge. Både NHO og SSB sier at Norge trenger flere fagskolekandidater for å lykkes med den økonomiske omstillingen.  Vi er i gang med flere store planer, fortsetter Aamold Sundby.

Skal bli en stor og ledende fagskole

Aamold Sundby framhever at det er bred politisk enighet om å satse på fagskolen. Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet. Et enstemmig Storting vedtok nylig 48 konkrete forslag fra regjeringen for å styrke fagskolen.

- Det digitale løftet av Norges Yrkesakademi og styrking av fag- og utvikling er del av en langsiktig satsing for å svare på fremtidig behov for høyere yrkesfaglig utdanning, sier Aamold Sundby.

Utdanningene ved fagskolen er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet for å sikre behovet for oppdatert og spesialisert kompetanse, og samtidig være korte og praktiske. Dermed er fagskoleutdanningene meget godt egnet til å møte omstillingsbehov i et livslangt læringsperspektiv.

- Vi som jobber med moderne fagutdanning må hele tiden fornye oss. Vi må ta den digitale utviklingen på alvor og ta i bruk moderne teknologi for å skape et godt læringsmiljø, med tilfredse studenter og høy fullføringsgrad, sier Aamold Sundby.

- Må tørre å satse

Styreleder i Forum for Fagskoler (FFF), Knut Erik Beyer-Arnesen, mener at fagskolemeldingen som ble vedtatt tidligere i år legger et godt grunnlag for en fagskolereform. Meldingen bærer preg av et helhetlig sett med tiltak som vil bidra til å gjøre fagskoleutdanningen mer attraktiv for både studenter og arbeidslivet.

- Næringslivet har et stort behov for spesialisert yrkeskompetanse fra fagskolene. Fagskolene spiller derfor en enda viktigere rolle i tiden som kommer og er sentrale i å bidra til omstilling i norsk næringsliv, sier Beyer Arnesen.

Han mener det er viktig at fagskolene står frem og tør å satse på eget fagmiljø og pedagogisk kvalitet som følge av den politiske satsingen.Skolene er nødt til utvikle seg hele tiden for å tilby utdanninger av høy kvalitet, som gjør at alt fra datakonsulenter til helsearbeidere og borepersonell kan fortsette å gå rett inn i yrker som samfunnet etterspør. Norges Yrkesakademi er et godt eksempel på en fagskole som hopper i det og tør å satse som følge av regjeringens fagskoleløft, avslutter Beyer Arnesen.

 

 

 

Om Norges Yrkesakademi

Vi har i 2017 endret navn fra eCademy til Norges Yrkesakademi.

Norges Yrkesakademi er fagskole som tilbyr NOKUT-godkjente fagskolestudier.

Vi tilbyr våre studenter gode lærere med erfaring fra næringslivet, teknologi tilpasset nettundervisning, spennende fag og tett læreroppfølging.

Norges Yrkesakademi har fullføringsgrad på over 75%.

 

Les mer om Norges Yrkesakademi AS her

Les også:
TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI
Hjellnes Consult med oppfordring
Kommunesammenslåingen - ny frist for enkelte kommuner
Nyhet fra Burkert Contromatic AS
Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon
Fagkonferansen plan, byggesak og infrastruktur
Lederkonferansen 2016
Ny lavtaps koaksialkabel som er beregnet spesielt for maritimt bruk
Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt
Vinner av Kommunebarometeret 2016
Trenger du en oversikt over leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor?
Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor
Mars 2017 Nyhet fra Endress+Hauser: våre instrumenter har blitt "blåere" - nå også med blåtann
Tess AS: DVH-Pris til Pferd på Industriens Motemesse
Solstrøm selvsagt på øya
Ingen nye kommunesammenslåinger
Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing
Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY
Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring
Nyhet fra Båsum Boring AS: NODIG-VEILEDER KLAR FOR NORSKE KOMMUNER
Viktige strakstiltak for byggeiere
Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun
Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.
Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet
Leteng med egenprodusert møtebord
NKF er 110 år - se videoen!
Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!
eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!
Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com
Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
Nytt fra Miljødirektoratet
NTM Trailer & Tipp AS er nå forhandler av DTG Beholdervasker
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Møt MS-forbundet på Arendalsuka
eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI
Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge
Pressemelding fra Brødrene Dahl: Knut Olav Knudsen tiltrer som markedssjef
Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås
Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september
Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere
Brødrene Dahl inviterer til storsamling
Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Oslo Miljøpris 2017
Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft
Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen
Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017
Hjellnes Consult i festivalsamarbeid
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG
TESS med RFID-styrt lagercontainer
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs
Nyhetsbrev fra Difi: EHF-konferansen 2017, 27. april og revidert veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester
Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning
IK-BYGG konferansen 2017
Pressemelding: Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge.
Coromatic Group: Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd
PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember
Pressemelding fra Relekta med lansering av Relektakatalogen 2017
Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg
- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene
Ny økonomisjef i Coromatic
Rørleggeren verdsetter service
Hjellnes Consult og Senter for eiendomsfag inviterer til nytt seminar i fagserien Byutvikling 21
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
Nyhet fra KLP-banken - Gode betingelser på innskudd
Program for Tromsøkonferansen 2018
Nyhet fra Sommerbutikken AS: Se vårt store utvalg av varer til arbeidsplassen
Coromatic Academy i Stavanger 28. mars
To nye vedtak om kommunesammenslåing
NKF: Kurs og konferanser
Digital kompetanse som fungerer fra første dag
Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.
Kurs og konferanser vinter 2018
Nyhetsbrev fra DIFI mars 2017: Hvordan kjøpe varer gjennom de statlige fellesavtalene?
Relekta: Monter dekk enkelt uten bazooka
Maria Jakobson brenner for BIM
Coromatic fikk storkontrakt i Nepal
Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!
Pressemelding fra Coromatic AS
Nyhet fra NHO
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Pressemelding fra TESS
Norgeskommunekalender.no gratulerer med nye Sandefjord kommune
Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef
Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar
Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
Nå satser Elverum grønt
Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse
- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk
Ny forhandler av Blåkläder
Sommerleir med tema demens
Nyheter fra Eikmaskin AS
Nyhet fra Coromatic: Tieto velger Coromatic for den nyeste nødstrømsløsningen i Europa
Konferansereise med havutsikt
Synliggjør dine anbud på norgeskommunekalender.no
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
Nytt fra Miljødirektoratet - nyhetsbrev
Kåring av Norges beste kommune i eiendomsforvalting 2016
Kommunevegdagene 2016
GOD PÅSKE!
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning
Nyhetsmail fra Endress+Hauser!
Tilbud på treningsapparater- og utstyr fra Nordic Sportsmaster
NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
Nyhet fra KLP Banken: Ny plasseringskonto for bedriftskunder
Kommunaltekniske fagdager 2016 - fortsatt noen plasser igjen
Se opptak fra årets BIM Forum
Leteng med nye kurs våren 2017
Pressemelding fra Brødrene Dahl: ønsker velkommen til 360 Symposium i mars 2017
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø
Pressemelding fra Coromatic: Fikk utfordrende oppdrag for Saab
TESS kjøper i PSO
Nyhet fra Endress+Hauser: Ny programvareoppdatering tilgjengelig
Bli med oss om bord på virtuell omvisning!
Annonsér på Norgeskommunekalender.no
- Målet var å få en bredere kompetanse
Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge
Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker
Bli medlem på Norgeskommunekalender.no
Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner
Fra TOOLS til TESS
Åpnet bru og tunnel i Torsken
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet
Er du med i en faglig nettverksgruppe? NKF inviterer deg!
Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer
Bli med på virtuell omvisning!
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon
Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper
PERSONVERN
Les de siste nyhetene fra Symetri AS
Cookies
Luftfilter for høydebasseng
NTM Trailer & Tipp AS
Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!
SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi
Ahlsell inngår avtale med Euroskilt
Lag egne uttrekk på Norges Kommunekalender
Kommunevegdagene 29. - 31. mai 2017
Enkel påføring av byggskum
Fiskeoppdrettere sier ja til vekst
Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum
ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge
FluidVertic PUR
Great Place to Work i Sopra Steria
Løste slangeproblem i lakseslakting
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic
Tromsøkonferansen 2017
Coromatic tilbyr Infrastruktur som en tjeneste
Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer
Brukerkonferanse 2016

Produktnyheter

TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI

illustrasjon

Hjellnes Consult med oppfordring

illustrasjon

Kommunesammenslåingen - ny frist for enkelte kommuner

illustrasjon

Nyhet fra Burkert Contromatic AS

illustrasjon

Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon

illustrasjon

Fagkonferansen plan, byggesak og infrastruktur

illustrasjon

Lederkonferansen 2016

illustrasjon

Ny lavtaps koaksialkabel som er beregnet spesielt for maritimt bruk

illustrasjon

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt

illustrasjon

Vinner av Kommunebarometeret 2016

illustrasjon

Trenger du en oversikt over leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor?

illustrasjon

Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor

illustrasjon

Mars 2017 Nyhet fra Endress+Hauser: våre instrumenter har blitt "blåere" - nå også med blåtann

illustrasjon

Tess AS: DVH-Pris til Pferd på Industriens Motemesse

illustrasjon

Solstrøm selvsagt på øya

illustrasjon

Ingen nye kommunesammenslåinger

illustrasjon

Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing

illustrasjon

Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY

illustrasjon

Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring

illustrasjon

Nyhet fra Båsum Boring AS: NODIG-VEILEDER KLAR FOR NORSKE KOMMUNER

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun

illustrasjon

Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.

illustrasjon

Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet

illustrasjon

Leteng med egenprodusert møtebord

illustrasjon

NKF er 110 år - se videoen!

illustrasjon

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!

illustrasjon

eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!

illustrasjon

Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com

illustrasjon

Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS er nå forhandler av DTG Beholdervasker

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Møt MS-forbundet på Arendalsuka

illustrasjon

eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI

illustrasjon

Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge

illustrasjon

Pressemelding fra Brødrene Dahl: Knut Olav Knudsen tiltrer som markedssjef

illustrasjon

Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås

illustrasjon

Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september

illustrasjon

Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere

illustrasjon

Brødrene Dahl inviterer til storsamling

illustrasjon

Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann

illustrasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

illustrasjon

Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen

illustrasjon

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

illustrasjon

Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017

illustrasjon

Hjellnes Consult i festivalsamarbeid

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG

illustrasjon

TESS med RFID-styrt lagercontainer

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Difi: EHF-konferansen 2017, 27. april og revidert veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester

illustrasjon

Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

illustrasjon

IK-BYGG konferansen 2017

illustrasjon

Pressemelding: Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge.

illustrasjon

Coromatic Group: Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd

illustrasjon

PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember

illustrasjon

Pressemelding fra Relekta med lansering av Relektakatalogen 2017

illustrasjon

Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg

illustrasjon

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

illustrasjon

Ny økonomisjef i Coromatic

illustrasjon

Rørleggeren verdsetter service

illustrasjon

Hjellnes Consult og Senter for eiendomsfag inviterer til nytt seminar i fagserien Byutvikling 21

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

Nyhet fra KLP-banken - Gode betingelser på innskudd

illustrasjon

Program for Tromsøkonferansen 2018

illustrasjon

Nyhet fra Sommerbutikken AS: Se vårt store utvalg av varer til arbeidsplassen

illustrasjon

Coromatic Academy i Stavanger 28. mars

illustrasjon

To nye vedtak om kommunesammenslåing

illustrasjon

NKF: Kurs og konferanser

illustrasjon

Digital kompetanse som fungerer fra første dag

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.

illustrasjon

Kurs og konferanser vinter 2018

illustrasjon

Nyhetsbrev fra DIFI mars 2017: Hvordan kjøpe varer gjennom de statlige fellesavtalene?

illustrasjon

Relekta: Monter dekk enkelt uten bazooka

illustrasjon

Maria Jakobson brenner for BIM

illustrasjon

Coromatic fikk storkontrakt i Nepal

illustrasjon

Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic AS

illustrasjon

Nyhet fra NHO

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no gratulerer med nye Sandefjord kommune

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

illustrasjon

Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar

illustrasjon

Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse

illustrasjon

- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon

Sommerleir med tema demens

illustrasjon

Nyheter fra Eikmaskin AS

illustrasjon

Nyhet fra Coromatic: Tieto velger Coromatic for den nyeste nødstrømsløsningen i Europa

illustrasjon

Konferansereise med havutsikt

illustrasjon

Synliggjør dine anbud på norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet - nyhetsbrev

illustrasjon

Kåring av Norges beste kommune i eiendomsforvalting 2016

illustrasjon

Kommunevegdagene 2016

illustrasjon

GOD PÅSKE!

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning

illustrasjon

Nyhetsmail fra Endress+Hauser!

illustrasjon

Tilbud på treningsapparater- og utstyr fra Nordic Sportsmaster

illustrasjon

NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

Nyhet fra KLP Banken: Ny plasseringskonto for bedriftskunder

illustrasjon

Kommunaltekniske fagdager 2016 - fortsatt noen plasser igjen

illustrasjon

Se opptak fra årets BIM Forum

illustrasjon

Leteng med nye kurs våren 2017

illustrasjon

Pressemelding fra Brødrene Dahl: ønsker velkommen til 360 Symposium i mars 2017

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic: Fikk utfordrende oppdrag for Saab

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

Nyhet fra Endress+Hauser: Ny programvareoppdatering tilgjengelig

illustrasjon

Bli med oss om bord på virtuell omvisning!

illustrasjon

Annonsér på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

- Målet var å få en bredere kompetanse

illustrasjon

Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge

illustrasjon

Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

illustrasjon

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon

Bli medlem på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

Åpnet bru og tunnel i Torsken

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet

illustrasjon

Er du med i en faglig nettverksgruppe? NKF inviterer deg!

illustrasjon

Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer

illustrasjon

Bli med på virtuell omvisning!

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

illustrasjon

Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Les de siste nyhetene fra Symetri AS

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Luftfilter for høydebasseng

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS

illustrasjon

Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!

illustrasjon

SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi

illustrasjon

Ahlsell inngår avtale med Euroskilt

illustrasjon

Lag egne uttrekk på Norges Kommunekalender

illustrasjon

Kommunevegdagene 29. - 31. mai 2017

illustrasjon

Enkel påføring av byggskum

illustrasjon

Fiskeoppdrettere sier ja til vekst

illustrasjon

Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum

illustrasjon

ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge

illustrasjon

FluidVertic PUR

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Løste slangeproblem i lakseslakting

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic

illustrasjon

Tromsøkonferansen 2017

illustrasjon

Coromatic tilbyr Infrastruktur som en tjeneste

illustrasjon

Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer

illustrasjon

Brukerkonferanse 2016

illustrasjon