Viktige strakstiltak for byggeiere - Norges Kommunekalender

Viktige strakstiltak for byggeiere

Illustrasjon artikkel

De ti strakstiltakene eiendomssektoren anbefaler i sitt veikart mot 2050 er både nyttige og viktige. Og mange er godt i gang, mener rådgivere i Hjellnes Consult.

Bærekraftig utvikling

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utarbeidet veikartet som et innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. Det har konkrete anbefalinger til strakstiltak både for byggeiere og myndigheter. En rekke store eiendomsaktører har allerede sluttet seg til anbefalingene.

– En del av dette er tiltak vi har jobbet med i en årrekke, men de er ikke mindre viktige av den grunn, understeker Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, fagansvarlig energi og miljø i Hjellnes Consult.

#1 Mange er miljøsertifisert

Første anbefaling er å miljøsertifisere organisasjoner etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dette har etter hvert blitt vanlig.

– De aller fleste rapporterer nå i forhold til et miljøsystem. ISO er mest aktuelt for dem som jobber internasjonalt, mener Eriksen.

Hjellnes Consult er selv Miljøfyrtårn-sertifisert.

– I tillegg har vi et system for å miljøsertifisere prosjekteringen vi leverer, og dette er en del av vårt KS-system, opplyser miljørådgiver Eirik Rudi Wærner. Selskapet har i flere år jobbet med å utvikle Miljøfyrtårn-kriterier for prosjektering. Dette betyr at alle rådgivere må resertifisere seg etter de nye kravene.

#2 Fossilfri oppvarming

– Det er veldig lett å stille seg bak anbefalingen om å fjerne fossil oppvarming. Utfordringen handler først og fremst om alternativer til fossil topplast, mener Kjetil Lindberg, rådgiver VVS/Energi. For bygninger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme kan det være et alternativ å koble seg på fjernvarmenettet. Velger du varmepumpe, trenger du topplast.

– Her er fossilfrie valgmuligheter begrenset; i praksis til bioolje, biobrensel eller elektrisitet, sier Lindberg.

Bioolje krever en liten ombygging av oljekjelen, mens biobrensel som bark eller pellets krever ny kjel. Biobrensel er lite aktuelt i byer.

– Elektrisitet er fleksibelt, men kan gi utfordringer med overføringskapasitet til bygget, poengterer Lindberg.

#3 Velg giftfrie bygningsprodukter

Det å unngå bygningsprodukter med helse- og miljøfarlige stoffer kan være vanskelig.

– Særlig når det gjelder maling og fugemasser, sier Wærner.

Det finnes alternativer, men det er ikke alltid at de oppfyller kundens ønsker. Den største utfordringen er når produsenten har valgt bort innsatsstoffer som har faremerking, og alt ser fint ut på papiret.

– Da må vi vurdere om de alternative stoffene som ikke er deklarert holder mål. Ved ombygging eller riving er det påbudt å kartlegge omfanget av farlige stoffer gjennom en miljøkartlegging, og her er vi blant de ledende i Norge, sier Wærner.

#4 Innfør miljøledelsessystem

BREEAM-In-Use er eksempel på et system byggeiere kan bruke til å gå gjennom sin portefølje og planlegge forbedringer.

– Dette er ikke noe revolusjonerende; det er egentlig et gammelt enøk-verktøy. Men det er et utrolig viktig punkt, mener Eriksen.

Ofte er det bare enkle grep eller tiltak som skal til for å spare energi og bedre miljø.

– Først og fremst handler dette om å øke bevisstheten om hva som er mulig, sier Eriksen.

#5 Tenk på takflater som en ressurs

Kan takflatene brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt? Veikartet anbefaler å utrede dette.

– Veldig mange takflater står uutnyttede. Takareal er en ressurs som kan utnyttes, understreker Eriksen.

Det er viktig å vurdere om takflater kan utnyttes til fordrøying av overvann, men også energiproduksjon vil bli mer aktuelt fremover.

– Og hvorfor ikke ha en hage på taket, eller planter som kan øke det biologiske mangfoldet i området, sier Eriksen.

Takflater kan inngå i eiendommens blågrønne faktor, som er viktig for biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering.

#6 Innovasjon krever tilrettelegging

Veikartet anbefaler å premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering.

– Skal vi få til innovasjon, må prosjektene rigges slik at de legger til rette for det. Hvis byggherrer bestiller tradisjonell totalentreprise, får de ikke innovasjon, understreker Roar Smelhus, direktør Marked og forretningsutvikling.

Innovasjon bør inngå i tildelingskriterier.

– Prosjektet må ha noen som tilrettelegger for innovasjon og har ansvar for det. Vi kan ikke forvente at  de samme aktørene som har prosjektert tradisjonelle løsninger plutselig skal gjøre ting på nye måter uten å bli forklart det, mener Smelhus.

#7 Krev plan for gjenbruk av materialer

Arkitekten bør utarbeide planer for hvordan materialer kan demonteres og gjenbrukes, anbefaler veikartet.

– Å tenke sirkulærøkonomi på denne måten blir stadig mer viktig. Poenget er å velge materialer som gir lavest mulig utslipp gjennom livsløpet, sier energi- og miljørådgiver Jeanette Bøe. Klimagassregnskap og livssyklusanalyse (LCA) er nyttige verktøy for å vurdere materialers miljøegenskaper i hele livssyklusen.

– Dette er helhetlige vurderinger som gjør det lettere å velge et materiale som kanskje koster mer i innkjøp, men som er bedre over livsløpet. Statsbygg har innført klimagassanalyser i alle sine nybyggprosjekter, og da vil andre også følge etter. Vi ser at etterspørselen øker, opplyser Bøe.

#8 Be om beregnet, reell energibruk

I tillegg til beregningskrav i teknisk forskrift anbefaler Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom å bestille beregnet, reell energibruk – og dokumentasjon av tiltak som er gjort for å få ned forventet, reell energibruk i drift.

– Evaluering mot forskrift bruker standardiserte verdier, men de forteller sjelden sannheten om byggets energibruk. Et reelt energibudsjett vil gi eier en mye bedre målestokk på hvor mye energi bygget faktisk krever i drift. Det kan også motivere til å gjøre tiltak som ikke gir uttelling i forskrifts-evalueringen, men som like fullt vil gi byggeiere faktiske besparelser på bunnlinjen. At byggherrer faktisk etterspør dette er derfor en god anbefaling, mener Lindberg.

#9 Fremtidens rådgiver er materialrådgiveren

Velg bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, som dokumenteres gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration), inneklimamerke eller Svane-merket.

– Dette er viktig for ombruk og sirkulærtankegangen, og det er ikke gitt at nye materialer er det beste valget når man skal bygge. Riktig valg krever kunnskap om hele livsløpet til materialer. Vi tror materialkunnskap kommer til å bli en veldig viktig kompetanse fremover, sier Smelhus.

#10 Fossilfri byggeplass: Godt på vei

Anbefalingen om å etterspørre fossilfri byggeplass bør ikke være vanskelig å etterkomme.

– Det er en logisk følge av miljøoppfølgingsplaner. Og det skjer jo allerede. For eksempel har Omsorgsbygg og Bellona samarbeidet om å realisere seks fossile byggeplasser. Alle har svart på dette kravet og tilpasset seg, sier Wærner.

Foreløpig har nok ikke så mange entreprenører utstyr for fossilfri byggeplass, men ved å stille krav kommer de fort på banen.

 

 

 

 

 

Les mer om Hjellnes Consult As (hovedkontor) her

Les også:
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker
Nytt fra Miljødirektoratet
Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com
Fra TOOLS til TESS
Fiskeoppdrettere sier ja til vekst
eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!
Coromatic fikk storkontrakt i Nepal
Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!
NKF er 110 år - se videoen!
Leteng med egenprodusert møtebord
Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet
Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet
Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer
FluidVertic PUR
Bli med på virtuell omvisning!
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun
Synliggjør dine anbud på norgeskommunekalender.no
Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon
Løste slangeproblem i lakseslakting
GOD PÅSKE!
Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper
Tromsøkonferansen 2017
PERSONVERN
Les de siste nyhetene fra Symetri AS
Coromatic tilbyr Infrastruktur som en tjeneste
Cookies
Brukerkonferanse 2016
Luftfilter for høydebasseng
NTM Trailer & Tipp AS
Leteng med nye kurs våren 2017
Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo
PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017
Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs
Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember
Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg
- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene
Rørleggeren verdsetter service
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
Program for Tromsøkonferansen 2018
Digital kompetanse som fungerer fra første dag
Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.
Kurs og konferanser vinter 2018
Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017
Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!
Pressemelding fra Coromatic AS
Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden
Nyhet fra NHO
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Pressemelding fra TESS
Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef
Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar
Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
Nå satser Elverum grønt
Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse
- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk
Ny forhandler av Blåkläder
Sommerleir med tema demens
Konferansereise med havutsikt
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning
Nyhetsmail fra Endress+Hauser!
NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG
Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen
Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge
Oslo Miljøpris 2017
Great Place to Work i Sopra Steria
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic
Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø
TESS kjøper i PSO
Brødrene Dahl inviterer til storsamling
Nyhetsbrev fra Difi: EHF-konferansen 2017, 27. april og revidert veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester
Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september
Nyheter fra Eikmaskin AS
Nyhet fra Coromatic: Tieto velger Coromatic for den nyeste nødstrømsløsningen i Europa
Bli med oss om bord på virtuell omvisning!
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
Nytt fra Miljødirektoratet - nyhetsbrev
Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt
Kåring av Norges beste kommune i eiendomsforvalting 2016
Pressemelding fra Relekta med lansering av Relektakatalogen 2017
Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås
Kommunevegdagene 2016
Pressemelding fra Brødrene Dahl: Knut Olav Knudsen tiltrer som markedssjef
Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge
eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI
Møt MS-forbundet på Arendalsuka
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
- Målet var å få en bredere kompetanse
NTM Trailer & Tipp AS er nå forhandler av DTG Beholdervasker
Tilbud på treningsapparater- og utstyr fra Nordic Sportsmaster
I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene
Nyhet fra KLP Banken: Ny plasseringskonto for bedriftskunder
Kommunaltekniske fagdager 2016 - fortsatt noen plasser igjen
Nyhet fra Sommerbutikken AS: Se vårt store utvalg av varer til arbeidsplassen
Se opptak fra årets BIM Forum
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
Trenger du en oversikt over leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor?
Vinner av Kommunebarometeret 2016
Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt
Ny lavtaps koaksialkabel som er beregnet spesielt for maritimt bruk
Lederkonferansen 2016
Fagkonferansen plan, byggesak og infrastruktur
Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge
Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon
Nyhet fra Burkert Contromatic AS
TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI
Annonsér på Norgeskommunekalender.no
Bli medlem på Norgeskommunekalender.no
Åpnet bru og tunnel i Torsken
Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner
Kommunesammenslåingen - ny frist for enkelte kommuner
Er du med i en faglig nettverksgruppe? NKF inviterer deg!
Hjellnes Consult med oppfordring
Hjellnes Consult i festivalsamarbeid
Enkel påføring av byggskum
TESS med RFID-styrt lagercontainer
Pressemelding: Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge.
Coromatic Group: Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd
Ny økonomisjef i Coromatic
Hjellnes Consult og Senter for eiendomsfag inviterer til nytt seminar i fagserien Byutvikling 21
Nyhet fra KLP-banken - Gode betingelser på innskudd
Coromatic Academy i Stavanger 28. mars
To nye vedtak om kommunesammenslåing
NKF: Kurs og konferanser
Nyhetsbrev fra DIFI mars 2017: Hvordan kjøpe varer gjennom de statlige fellesavtalene?
Lag egne uttrekk på Norges Kommunekalender
Relekta: Monter dekk enkelt uten bazooka
Kommunevegdagene 29. - 31. mai 2017
Maria Jakobson brenner for BIM
Norgeskommunekalender.no gratulerer med nye Sandefjord kommune
IK-BYGG konferansen 2017
Nyhet fra Båsum Boring AS: NODIG-VEILEDER KLAR FOR NORSKE KOMMUNER
Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring
Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY
Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing
Ingen nye kommunesammenslåinger
Solstrøm selvsagt på øya
Pressemelding fra Brødrene Dahl: ønsker velkommen til 360 Symposium i mars 2017
Pressemelding fra Coromatic: Fikk utfordrende oppdrag for Saab
Tess AS: DVH-Pris til Pferd på Industriens Motemesse
Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!
Nyhet fra Endress+Hauser: Ny programvareoppdatering tilgjengelig
Mars 2017 Nyhet fra Endress+Hauser: våre instrumenter har blitt "blåere" - nå også med blåtann
SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi
Ahlsell inngår avtale med Euroskilt
Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor
Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum
Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning

Produktnyheter

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon

illustrasjon

Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

Fiskeoppdrettere sier ja til vekst

illustrasjon

eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!

illustrasjon

Coromatic fikk storkontrakt i Nepal

illustrasjon

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!

illustrasjon

NKF er 110 år - se videoen!

illustrasjon

Leteng med egenprodusert møtebord

illustrasjon

Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet

illustrasjon

Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet

illustrasjon

Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer

illustrasjon

FluidVertic PUR

illustrasjon

Bli med på virtuell omvisning!

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun

illustrasjon

Synliggjør dine anbud på norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

illustrasjon

Løste slangeproblem i lakseslakting

illustrasjon

GOD PÅSKE!

illustrasjon

Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper

illustrasjon

Tromsøkonferansen 2017

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Les de siste nyhetene fra Symetri AS

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Coromatic tilbyr Infrastruktur som en tjeneste

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Brukerkonferanse 2016

illustrasjon

Luftfilter for høydebasseng

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS

illustrasjon

Leteng med nye kurs våren 2017

illustrasjon

Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo

illustrasjon

PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017

illustrasjon

Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs

illustrasjon

Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember

illustrasjon

Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg

illustrasjon

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

illustrasjon

Rørleggeren verdsetter service

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

Program for Tromsøkonferansen 2018

illustrasjon

Digital kompetanse som fungerer fra første dag

illustrasjon

Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.

illustrasjon

Kurs og konferanser vinter 2018

illustrasjon

Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017

illustrasjon

Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic AS

illustrasjon

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

illustrasjon

Nyhet fra NHO

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

illustrasjon

Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar

illustrasjon

Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse

illustrasjon

- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon

Sommerleir med tema demens

illustrasjon

Konferansereise med havutsikt

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning

illustrasjon

Nyhetsmail fra Endress+Hauser!

illustrasjon

NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG

illustrasjon

Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen

illustrasjon

Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

illustrasjon

Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic

illustrasjon

Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

Brødrene Dahl inviterer til storsamling

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Difi: EHF-konferansen 2017, 27. april og revidert veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester

illustrasjon

Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september

illustrasjon

Nyheter fra Eikmaskin AS

illustrasjon

Nyhet fra Coromatic: Tieto velger Coromatic for den nyeste nødstrømsløsningen i Europa

illustrasjon

Bli med oss om bord på virtuell omvisning!

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet - nyhetsbrev

illustrasjon

Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

illustrasjon

Kåring av Norges beste kommune i eiendomsforvalting 2016

illustrasjon

Pressemelding fra Relekta med lansering av Relektakatalogen 2017

illustrasjon

Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås

illustrasjon

Kommunevegdagene 2016

illustrasjon

Pressemelding fra Brødrene Dahl: Knut Olav Knudsen tiltrer som markedssjef

illustrasjon

Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge

illustrasjon

eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI

illustrasjon

Møt MS-forbundet på Arendalsuka

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

- Målet var å få en bredere kompetanse

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS er nå forhandler av DTG Beholdervasker

illustrasjon

Tilbud på treningsapparater- og utstyr fra Nordic Sportsmaster

illustrasjon

I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

illustrasjon

Nyhet fra KLP Banken: Ny plasseringskonto for bedriftskunder

illustrasjon

Kommunaltekniske fagdager 2016 - fortsatt noen plasser igjen

illustrasjon

Nyhet fra Sommerbutikken AS: Se vårt store utvalg av varer til arbeidsplassen

illustrasjon

Se opptak fra årets BIM Forum

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

Trenger du en oversikt over leverandører av varer og tjenester til offentlig sektor?

illustrasjon

Vinner av Kommunebarometeret 2016

illustrasjon

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt

illustrasjon

Ny lavtaps koaksialkabel som er beregnet spesielt for maritimt bruk

illustrasjon

Lederkonferansen 2016

illustrasjon

Fagkonferansen plan, byggesak og infrastruktur

illustrasjon

Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge

illustrasjon

Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon

illustrasjon

Nyhet fra Burkert Contromatic AS

illustrasjon

TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI

illustrasjon

Annonsér på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Bli medlem på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Åpnet bru og tunnel i Torsken

illustrasjon

Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner

illustrasjon

Kommunesammenslåingen - ny frist for enkelte kommuner

illustrasjon

Er du med i en faglig nettverksgruppe? NKF inviterer deg!

illustrasjon

Hjellnes Consult med oppfordring

illustrasjon

Hjellnes Consult i festivalsamarbeid

illustrasjon

Enkel påføring av byggskum

illustrasjon

TESS med RFID-styrt lagercontainer

illustrasjon

Pressemelding: Holund Elektronikk AS lanserer nå en helt ny drone i Norge.

illustrasjon

Coromatic Group: Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd

illustrasjon

Ny økonomisjef i Coromatic

illustrasjon

Hjellnes Consult og Senter for eiendomsfag inviterer til nytt seminar i fagserien Byutvikling 21

illustrasjon

Nyhet fra KLP-banken - Gode betingelser på innskudd

illustrasjon

Coromatic Academy i Stavanger 28. mars

illustrasjon

To nye vedtak om kommunesammenslåing

illustrasjon

NKF: Kurs og konferanser

illustrasjon

Nyhetsbrev fra DIFI mars 2017: Hvordan kjøpe varer gjennom de statlige fellesavtalene?

illustrasjon

Lag egne uttrekk på Norges Kommunekalender

illustrasjon

Relekta: Monter dekk enkelt uten bazooka

illustrasjon

Kommunevegdagene 29. - 31. mai 2017

illustrasjon

Maria Jakobson brenner for BIM

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no gratulerer med nye Sandefjord kommune

illustrasjon

IK-BYGG konferansen 2017

illustrasjon

Nyhet fra Båsum Boring AS: NODIG-VEILEDER KLAR FOR NORSKE KOMMUNER

illustrasjon

Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring

illustrasjon

Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY

illustrasjon

Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing

illustrasjon

Ingen nye kommunesammenslåinger

illustrasjon

Solstrøm selvsagt på øya

illustrasjon

Pressemelding fra Brødrene Dahl: ønsker velkommen til 360 Symposium i mars 2017

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic: Fikk utfordrende oppdrag for Saab

illustrasjon

Tess AS: DVH-Pris til Pferd på Industriens Motemesse

illustrasjon

Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!

illustrasjon

Nyhet fra Endress+Hauser: Ny programvareoppdatering tilgjengelig

illustrasjon

Mars 2017 Nyhet fra Endress+Hauser: våre instrumenter har blitt "blåere" - nå også med blåtann

illustrasjon

SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi

illustrasjon

Ahlsell inngår avtale med Euroskilt

illustrasjon

Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor

illustrasjon

Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum

illustrasjon

Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning

illustrasjon