VVA Holmseløkka

Oppdragsgiver: Halden kommune Org.nr: 959159092
Telefon: 69174500
Web: www.halden.kommune.no E-post: postmottak@halden.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 93244001
Primær kontakt: Jon Erik Pettersen
Primær kontakt e-post: thor.egil.saetre@halden.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Halden
Sammendrag: I forbindelse med nye VA-ledninger ved Holmseløkka skal følgende arbeider utføres:- ca. 570 m VA-grøfter- ca. 480 m vannledning- ca. 520 m spillvannsledning- ca. 520 m overvannsledning- ca. 13 stk kumgrupper- ca. 2100 m2 veiasfalt- ca. 200 m2 gang og sykkelvei/fortau- ca. 150 m2 grusveiAnleggsområdet består av et boligfelt og berørte gater er Løkkeveien, Fjellstua, Øvregate, Nedregate og Bakkegata. Det ligger i dag fellessystem i boligområdet, dette skal separeres og legges ny spillvannsledning, vannledning og overvannsledning.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no