Anskaffelse av totalentreprenør til å bygge ridebane på Losby

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune Org.nr: 842566142
Telefon: 67934000
Web: www.lorenskog.kommune.no E-post: postmottak@lorenskog.kommune.no
Primær kontakt: Stine Brun
Primær kontakt e-post: stibru@lorenskog.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Lørenskog
Sammendrag: Det skal etableres ridebane på Losby. Det er behov for å anskaffe en totalentreprenør som kan utføre arbeidene.Lørenskog kommune, som oppdragsgiver inviterer til åpen anbudskonkurranse for etablering av ridebane på Losby besøksgård. Banen skal være 60 x 20 meter. Banen skal etableres på et området som i dag benyttes til beite for hestene nedefor Losby Golf sitt tekniske bygg.Grunnen eies av Losby ANS, men det er Lørenskog kommune som skal betale for etablering av ridebanen og som blir byggherre.Det er ønskelig med en rask fremdrift og kommunen ønsker derfor en entreprenør som kan sikre dette.Ytterligere beskrivelse av leveransen følger av kravspesifikasjonen.
Bransje(r): 78945 - Entreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Kvalitet
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 12.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no