Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Christina Ødegård rådmann
Ass. rådmann email Terje Beruldsen administrasjonsleiar/Fra 1.1.16: leder rådmannens stab
Økonomi email Vidar Kyrdalen økonomisjef
Adm./Org./Personal email Terje Beruldsen administrasjonsleiar/Fra 1.1.16: leder rådmannens stab
Ordfører email Reidar Saga Ordførar
Varaordfører email Margit Smeland Varaordførar
Kontaktperson email Reidar Saga Ordførar
Politisk sekretær email Arnhild Smeland Arkiv- og systemansvarleg
 

Demografi

Areal 1130 km²
Antall innbyggere 1844
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 7
SP-logo SP 6
KrF-logo KrF 2
H-logo H 2
Uah 1
FrP-logo FrP 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2010 ~ 2011 ~ 2012
Sum driftsinntekter 168 006 -7,8% 182 222
Herav rammetilskudd 75 333 -6,5% 80 597
Sum driftsutgifter 157 970 -8,0% 171 772 -2,6% 176 296
Driftsresultat 688 5 926
Sum ekst. Finansinntekter 13 097 25,6% 10 426
Sum ekst. Finanskostnader 9 038 -11,0% 10 160 -15,8% 12 064
Netto driftsresultat 4 613 -48,3% 8 918
Sum avsetninger 13 976 5,4% 13 258 -21,8% 16 944
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2010 ~ 2011 ~ 2012
Sum inntekter 290 -85,3% 1 970
Sum utgifter 21 624 -46,2% 40 223 -15,7% 47 742
Finanseringsbehov 27 215 -41,2% 46 262 -9,2% 50 953
Sum finansiering 46 261 -9,2% 50 946

Balanseregnskap 2010 ~ 2011 ~ 2012
Sum omløpsmidler 75 194 -22,0% 96 451 5,6% 91 366
Sum anleggsmidler 355 368 -9,4% 392 299 -10,7% 439 387
Sum kortsiktig gjeld 34 684 17,9% 29 420
Sum langsiktig gjeld 377 516 -8,7% 413 379
Bokført egenkapital 86 549 -1,0% 87 388
Sum eiendeler 430 563 -11,9% 488 750 -7,9% 530 753
Antall årsverk 163
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 3
AP-logo AP 3
H-logo H 2
KrF-logo KrF 1
Fellesliste H/KrF 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!