Åmli kommune

Åmli er en kommune og et tettsted i Aust-Agder. Kommunen grenser i nord mot Fyresdal og Nissedal, i øst mot Vegårshei og Tvedestrand, i sør mot Froland og i vest mot Bygland. Kommunesenteret er tettstedet Åmli.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Christina Ødegård rådmann
Ass. rådmann email Terje Beruldsen leder rådmannens stab
Økonomi email Vidar Kyrdalen økonomisjef
Adm./Org./Personal email Terje Beruldsen leder rådmannens stab
Ordfører email Reidar Saga Ordførar
Varaordfører email Margit Smeland Varaordførar
Kontaktperson email Reidar Saga Ordførar
 

Demografi

Antall innbyggere 1844
Areal 1130 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 7
SP-logo SP 6
H-logo H 2
KrF-logo KrF 2
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 182 222 -5,2% 192 120 0,7% 190 877
Herav rammetilskudd 80 597 -3,9% 83 861 -1,0% 84 734
Sum driftsutgifter 176 296 -9,5% 194 814 1,8% 191 283
Driftsresultat 5 926 54
Sum ekst. Finansinntekter 10 426 8,2% 9 640 -9,3% 10 629
Sum ekst. Finanskostnader 12 064 -14,0% 14 027 0,9% 13 902
Netto driftsresultat 8 918 22,9% 7 254 48,4% 4 888
Sum avsetninger 16 944 28,9% 13 143 27,6% 10 297
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 1 970 -67,7% 6 100 -14,9% 7 165
Sum utgifter 47 742 40,9% 33 874 187,0% 11 803
Finanseringsbehov 50 953 60,6% 31 727 116,4% 14 662
Sum finansiering 50 946 60,6% 31 722 116,4% 14 659

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 91 366 10,7% 82 534 -1,1% 83 478
Sum anleggsmidler 439 387 -7,1% 472 820 -1,9% 481 919
Sum kortsiktig gjeld 29 420 1,3% 29 039 9,7% 26 470
Sum langsiktig gjeld 413 379 -4,6% 433 178 -2,9% 446 118
Bokført egenkapital 87 388 -6,2% 93 134 0,4% 92 808
Sum eiendeler 530 753 -4,4% 555 354 -1,8% 565 397
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
SP-logo SP 3
Fellesliste H/KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!